Som nyuddannet kan du få dagpeng efter dimittendsatsen

Dimittendsats 2022: Så meget kan du få i dagpenge som nyuddannet

Hvis du står overfor snart at være færdiguddannet, og hvis du ikke har et job på hånden, skal du vide, hvad en dimittendsats er. 

Dimittendsatsen er den sats, som du kan få i dagpenge, hvis du er nyuddannet. Den svarer til en procentdel af den højeste dagpengesats, og beløbets størrelse afgøres af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. 

Dimittendsatsen er altså afgørende for din økonomi, hvis du starter livet som færdiguddannet ud med at søge job. 

Herunder kan du læse mere om dimittendsatsen i 2022 og se, hvor meget du kan regne med at få udbetalt i dagpenge som dimittend. 

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening og A-kasse. Hvis du vil have dagpenge efter dimittendsatsen, skal du være medlem af en A-kasse. Så hvorfor ikke vælge den billigste?

Dimittendsats er et begreb, der dækker over den særlige dagpengesats, som der gælder for nyuddannede. Du kan få dagpenge efter dimittendsatsen i to år, som er den samme periode, alle andre fuldtidsforsikrede kan få dagpenge i. 

Dog er kravet i 2022, at du skal have taget en uddannelse, der minimum er normeret til 18 måneder, før du er berettiget til dagpenge som nyuddannet. 

Hvis du arbejder undervejs og er på supplerende dagpenge, kan du efter seks måneder få beregnet en anden dagpengesats end dimittendsatsen. Det kan i sidste ende betyde, at du får flere penge udbetalt. 

Før du kan få dagpenge med det samme, at du står som nyuddannet, skal du dog være opmærksom på følgende. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst et år forinden. Ellers skal du sidde over i en såkaldt karensperiode. Det betyder, at du skal vente i op mod en måned, før du kan få dagpenge. 

Det kan altså koste dig en hel del på lønkontoen, hvis du ikke sørger for at melde dig ind i en A-kasse som studerende, når du har mere end et år tilbage på dit studie. Det er gratis at melde sig ind i en A-kasse som studerende, og derfor er det både oplagt og et nemt valg at gøre det. 

Du kan med fordel også melde dig ind i en fagforening som studerende, nu du er i gang. Det Faglige Hus er Danmarks billigste kombination af fagforening og A-kasse, og melder du dig ind, kan du være sikker på at få dagpenge, når du en dag dimitterer. 

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening og A-kasse. Hvis du vil have dagpenge efter dimittendsatsen, skal du være medlem af en A-kasse. Så hvorfor ikke vælge den billigste?

Hvor høj er dimittendsatsen for nyuddannede i 2022?

Uanset hvilken A-kasse du vælger, så får du det samme i dagpenge og efter den samme dimittendsats. Men det afhænger primært af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. 

  • Som fuldtidsforsikret er dimittendsatsen i 2022 13.836 kr./md.
  • Som deltidsforsikret er dimittendsatsen i 2022 9.224 kr./md.

Begge beløb er før skat. Hvis du vil regne ud, hvor meget du får i dagpenge, kan du lave en beregning, der lyder nogenlunde sådan her: 

Alle har et årligt skattefradrag på omkring 50.000 kr. Hvis du dividerer det med 12, så har du et månedligt skattefradrag på 4.166 kr. Derfor ser regnestykket sådan her ud:

  • 13.836 – 4.166 = 9670. 

Du skal så betale skat af de 9670. Det gør du ved at gange din trækprocent. Lad os sige, at den er på 37%. 

  • 9670 x 0,37 = 3577.9.

Alt alt giver det: 4166 + 3577.9 = 7743.9 i dette eksempel. Du får altså cirka 7744 kr. udbetalt om måneden, når du får dagpenge efter dimittendsatsen

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening og A-kasse. Hvis du vil have dagpenge efter dimittendsatsen, skal du være medlem af en A-kasse. Så hvorfor ikke vælge den billigste?

Få en højere dimittendsats med forsørgerpligt

Du kan få en større del af den højeste dagpengesats, hvis du har forsørgerpligt. Som nyuddannet er dimittendsatsen 71,5% af den højeste dagpengesats. Men med forsørgerpligt er den på 82%. 

Som fuldtidsforsikret er dimittendsatsen med forsørgerpligt i 2022 15.868 kr./md.. Dette er før skat. 

Du har forsørgerpligt, hvis du er forældre til et barn, uanset om det er biologisk eller gennem adoption. Dog skal barnet være under 18 år. Det er ikke et krav, at du skal bo sammen med dit barn, før du har forsørgerpligt.

Derudover gælder det, at din forsørgerpligt ophører, hvis:

  • Dit barn fylder 18 år
  • Hvis dit barn bliver gift
  • Hvis dit barn selv får børn og bliver forsørger
  • Hvis dit barn bliver bortadopteret

Er et af disse tilfælde aktuelle, kan du altså ikke få dagpenge med forsørgerpligt. 

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening og A-kasse. Hvis du vil have dagpenge efter dimittendsatsen, skal du være medlem af en A-kasse. Så hvorfor ikke vælge den billigste?

Hvornår kan jeg få dagpenge efter dimittendsatsen?

Om du kan få dagpenge efter dimittendsatsen med det samme, det afhænger af, om du har været medlem af en A-kasse som studerende i minimum et år i forvejen. Altså mens du studerede.

Det er vigtigt at understrege, hvor vigtigt det er, at du melder dig ind i en A-kasse som studerende. Og du skal gøre det senest et år, inden du dimitterer. Så kan du nemlig få dagpenge efter dimittendsatsen fra den dag, du står som nyuddannet

Og det er gratis at melde dig ind i en A-kasse som studerende. 

Har du ikke sørget for at gøre det et år forinden, så skal du sidde over i en såkaldt karensperiode. Det kan i sidste ende betyde, at du går glip af en hel måneds dagpenge. Og det kan du se ovenfor, hvor meget det egentlig er.

Så hvis du vil have dagpenge efter dimittendsatsen med det samme, ved du nu, hvad du skal gøre, samt hvad en dimittendsats er. 

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening og A-kasse. Hvis du vil have dagpenge efter dimittendsatsen, skal du være medlem af en A-kasse. Så hvorfor ikke vælge den billigste?