Dine personlige kompetencer kan hjælpe dig tættere på jobbet

Disse personlige kompetencer kan styrke din ansøgning

Dine personlige kompetencer kan hjælpe dig, når du søger job. Hvis du er bevidst om, at du ikke har alle faglige kompetencer (hvem har også det?), som arbejdsmarkedet i din ønskede branche efterspørger, er her lidt godt nyt. Du kan faktisk opveje manglen på erfaring og faglige kompetencer med dine personlige kompetencer og egenskaber.

Mange arbejdsgivere mener nemlig, at kemi og personlighed i nogen grad er vigtigere, end at du besidder alle eller næsten alle de krævede faglige kompetencer. Med fare for, at jeg nævner “kompetencer” så mange gange, at ordet mister sin betydning, vil du her blive klogere på de personlige egenskaber, som du kan styrke din ansøgning og dit CV med.

Hvis du har de mest basale kompetencer og lidt til, kan du med din personlighed og indstilling overbevise din potentielle arbejdsgiver om, at du er den rette kandidat. For hvis de tror på, at du kan lære det hen ad vejen og passer ind i kulturen i virksomheden, er du allerede nået langt.

Det Faglige Hus er Danmarks billigste fagforening. De kan hjælpe dig med at sætte dine personlige kompetencer i spil.

Nogle af de mest eftertragtede personlige kompetencer er at være lærenem, at være god til at modtage feedback og være omstillingsparat eller god til at tilpasse dig.

Med en personlig egenskab som at være lærenem viser du overfor din arbejdsgiver, at du kan udvikle dig hurtigt. Her tænker jeg ikke bare på, at du hurtigt kan tilegne dig de faglige kompetencer, som jobbet kræver. Eksempelvis nogle IT-kompetencer. Det handler også om, at du kan blive ved med at lære. At du altid vil lære mere, og at du er en mand eller kvinde, som vil udvikle dig mange år frem i tiden. Det handler også om at være nysgerrig. Oprigtig nysgerrighed omkring dit arbejde er en meget vigtig og ofte overset personlig kompetence.

For at kunne det, skal du være i stand til at modtage feedback. Det er faktisk en meget undervurderet, og for nogen, skjult kompetence. Hvis du går i forsvarsposition og ikke vedkender dig, at du kan lære mere, så lærer du sjældent mere. Derfor er det så vigtigt, at du kan tage imod feedback og konstruktiv kritik, så du kan udvikle dig.

Netop det, at du kan lære og er i stand til at tage imod feedback, går godt i spænd med evnen til at tilpasse dig. Det er vigtigt, at du kan tilpasse dig dine nye omgivelser – din arbejdsplads – og dine kolleger hurtigt. At du kan tilpasse dig en anden hverdag, end du kendte fra studietiden. At du kan påtage dig det ansvar, som det er at være ansat på fuld tid i en virksomhed. Det er meget vigtige personlige egenskaber.

Demonstrer i din ansøgning, hvordan du rummer disse personlige kompetencer. Hvordan har du tidligere bevist i jobs og i dit studie, at du er lærenem? Hvornår har du udviklet dig på baggrund af feedback? I hvilken situation var du nødt til at tilpasse dig? Brug eksempler på at vise dine personlige egenskaber for din kommende arbejdsgiver og fremhæv dine kernekompetencer. Det er måske også noget, du kan blive spurgt om til jobsamtalen. Helt oplagt er det at vise dine personlige kompetencer i et kompetence-CV kombineret med et kronologisk CV.

At holde hovedet koldt under pres er en vigtig personlig kompetence
At holde hovedet koldt under pres er en vigtig personlig kompetence

God under pres og i samspil med andre er vigtige personlige egenskaber

Hvis du er ambitiøs – som også er en vigtig personlig kompetence – skal du selvfølgelig gå efter at blive ansat i en ambitiøs virksomhed. Men i ambitiøse virksomheder går det som regel meget hurtigt, og der skal du kunne følge med.

Når der er travlt, er det vigtigt, at du kan holde hovedet koldt. Undgå at skrive, at du kan holde mange bolde i luften på samme tid – medmindre du kan levere den overdrevet ironisk, så de ved, at du med vilje bruger klichéen. Vis eksempler på, hvordan du i pressede situationer har bevaret overblikket og er kommet sikkert i land.

Her kan du også vise, at du er i stand til at arbejde struktureret og detaljeret. Hvis du kan holde god struktur på dine opgaver samt løse dem med høj detaljeringsgrad, så trækker det virkelig op. Giv gerne eksempler på, hvordan du har brugt denne personlige egenskab.

Hvis du samtidig viser, at du i samspil med andre har løst en svær opgave – et speciale eller en bacheloropgave – til en bestemt deadline på trods af mange udfordringer, så siger det noget om dine samarbejdsevner, dine evner under pres og din evne til at overholde deadlines. Samarbejdsevner siger også noget om dine sociale kompetencer.

Det er alt sammen vigtige personlige kompetencer, som spiller ind i, hvordan de fleste virksomheder arbejder. Herunder kan du også nævne, at du er motiveret af de opgaver, som arbejdsgiveren lister. Sig selvfølgelig, hvorfor du er motiveret.

En motiveret medarbejder arbejder typisk mere effektivt, end en der er umotiveret. Men det er vigtigt, at du understreger, hvorfor du er motiveret. Selvom motivation er en vigtig personlig kompetence, så skal du kunne underbygge det. Du kan også spørge ind til jobsamtalen og høre, hvor tungt de vægter motivationen. Svaret er sandsynligvis, at det er meget vigtigt.

Evnen til at præsentere og være på er vigtige personlige kompetencer
Evnen til at præsentere og være på er vigtige personlige kompetencer og egenskaber

Evnen til at kommunikere, præsentere og være kreativ er guld værd og vigtige personlige kompetencer

Hvis du drømmer om at arbejde som konsulent eller med kommunikation, salg eller formidling, skal du være i stand til at få et budskab fra afsenderen og helt ind i modtageren. At stå foran andre og tale. Det er ikke alle, der kan det, eller synes, det er sjovt. Hvis du har naturligt flair for at være på og præsentere, har du en klar fordel der. Det er nemlig ikke en personlig kompetence, som alle lige kan lære.

Det er en personlig egenskab, som minder meget om en faglig egenskab. Hvis du mener, at det er en faglig kompetence, så fred være med det. Om ikke andet, så handler det om, at du kan lide at være på og at lære fra dig. Det er der stor værdi i, og det er vigtigt, at du fortæller om denne personlige egenskab, samt viser hvordan, i din jobansøgning. Hvis du har brug for hjælp til at afklare dine kompetencer, kan du læse min guide om emnet her.

Hvis du har svært ved at finde eksempler, så spørg nogen i dit netværk, der har oplevet dig og kender dine personlige kompetencer.

God formulering er en god personlig kompetence

Et godt skriftligt sprog er også noget, de fleste arbejdsgivere sætter pris på. Hvis du formulerer dig godt, direkte og flydende, er du allerede foran dem, der laver, komma fejl og ikke læsser deres tægster omhyggeligt igennem 😉 

Hvis du kan formidle teknisk svære informationer i et forståeligt sprog, får du point der. Måske har du været vant til at “oversætte” akademiske tekster til noget, alle kan forstå? Vis hvordan du gør det, og måske hvordan du vil gøre det for din kommende arbejdsgiver, så deres kunder forstår budskabet. Her sætter du din erfaring i spil som en personlig egenskab, og det er rigtig effektivt.

Kreativitet er noget, nogle er født med, og noget som andre lærer. Nogle lærer det aldrig rigtigt. Hvis du er god til grafik, god til at klippe video og tage billeder, god til at lave præsentationer eller bare tit tænker lidt skævt og ude af boksen, så brug det. Fortæl og forklar og denne personlige kompetence. Måske kan du bygge hele din ansøgning op på en kreativ måde? Kreativitet og nytænkning er personlige kompetencer, som mange virksomheder efterspørger.

De sidste personlige kompetencer, jeg har beskrevet, minder meget om faglige kompetencer. Der vil altid være et overlap. Men hvis du er kreativ af person, så er det en personlig kompetence, du kan bruge i din jobsøgning. Du kan også skrive den på dit CV.

Her har du altså fået en liste over personlige kompetencer og egenskaber, som du kan bruge i din ansøgning, til din jobsamtale og måske andre steder, for at vise dig frem. Det kan også være i din elevatortale, når du præsenterer dig selv. Det vigtigste er, at du er i stand til at vise, hvordan du har brugt de personlige kompetencer før, og hvis du kan, hvordan du vil bruge dem fremover. Det kan altså vise sig at være en stor hjælp, når du søger job som nyuddannet, at du kan sætte dine personlige egenskaber i spil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.